همه کشورها با تولیت سازمان ملل برای مقابله با گردوغبار اقدام کنند

کلیپ های بیشتری ببینید...