وزیر جهاد کشاورزی از کانون ایجاد ریزگرد در جنوب شرق اهواز دیدن کرد

کلیپ های بیشتری ببینید...