وزیر جهاد کشاورزی: ۲۷۰ هزار هکتار از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری رهبری در خوزستان اجرا شد

کلیپ های بیشتری ببینید...