دسترنج باغدار تا سخاوت درخت در شکرانه آلو

اسدآباد – ایرنا – آلو، این دردانه طلایی روستای ملحمدره بهانه ای شده تا دست های پینه بسته باغداران این دیار به شکرانه سخاوت خاک حاصلخیز و آب گوارا و شاخه های پربار و متواضع درختان به سوی آستان پروردگار بالا رود تا ‘شکر نعمت، نعمتت افزون کند … ‘ نقش بند حاشیه سفره خانه ها شود.


کلیپ های بیشتری ببینید...