تولید ۳۵۰تن تخمه آفتابگردان در ابرکوه

کلیپ های بیشتری ببینید...